VPS priemonės/veiklos srities pavadinimas

VPS priemonės/veiklos srities kodas Kvietimo pradžios data

Kvietimo pabaigos data

Priemonė: Privataus verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-6

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti

LEADER-19.2-6.2

2022-03-10

2022-04-10

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti

LEADER-19.2-6.4

Kvietimų nebeplanuojama
Priemonė: Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-5

EURI lėšos

2022-04-11

 

2022-04-25

2022-05-20

 

2022-06-03

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

LEADER-19.2-7

Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

LEADER-19.2-7.2

Kvietimų nebeplanuojama
Priemonė: Turizmo vystymas

LEADER-19.2-SAVA-6

Kvietimų nebeplanuojama

Priemonė: Bendruomeniškumo skatinimas

LEADER-19.2-SAVA-7

2021-12-22 2022-01-31
Priemonė: Kaimo gyventojų švietimas

LEADER-19.2-SAVA-8

Priemonė: Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

LEADER-19.2-SAVA-9

2022-09-12 2022-10-31
Priemonė: Jaunimo verslumo ugdymas

LEADER-19.2-SAVA-10

Kvietimų nebeplanuojama

* Kvietimų datos gali keistis, priklausomai nuo Akmenės rajono VVG valdybos sprendimo