VPS priemonės/veiklos srities pavadinimas

VPS priemonės/veiklos srities kodas Kvietimo pradžios data

Kvietimo pabaigos data

Priemonė: Privataus verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-6

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti

LEADER-19.2-6.2

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti

LEADER-19.2-6.4

Priemonė: Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-5

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

LEADER-19.2-7

Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

LEADER-19.2-7.2

2021 2021
Priemonė: Turizmo vystymas

LEADER-19.2-SAVA-6

2021-02-08

2021-04-08

(Esant karantinui iki 2021-04-06)

Priemonė: Bendruomeniškumo skatinimas

LEADER-19.2-SAVA-7

2021-03-26 2021-04-30

(Esant karantinui iki 2021-04-28)

Priemonė: Kaimo gyventojų švietimas

LEADER-19.2-SAVA-8

Priemonė: Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

LEADER-19.2-SAVA-9

2021-11 2022-01
Priemonė: Jaunimo verslumo ugdymas

LEADER-19.2-SAVA-10

* Kvietimų datos gali keistis, priklausomai nuo Akmenės rajono VVG valdybos sprendimo