2023 m. sausio 19 d. įvyko 3 informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos atstovais, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos, Kruopių seniūnijos gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikta ir su Akmenės rajono verslo atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS.

Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir poreikiai, konsultuojamasi ir tariamasi į kokias veiklos sritis nukreipti naujos strategijos lėšas.

Susitikimų metu aptartos socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo kryptys ir problemos, turizmo plėtros ir verslo perspektyvos.