Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus Kvietimo Nr. 1

Informacija apie paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 vietos projektų paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) surinkusių ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) balų, sąrašas

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1