NVO verslas “Pramogos Jūsų vaikams”

Asociacija „Pramogos Jūsų vaikams“ įgyvendino projektą “Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ verslo kūrimas”. Projekto tikslas – siekti Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas. Bendra projekto vertė – 99 505,36 Eur. Prašoma paramos suma – 79 278,00 Eur be PVM. Savivaldybės biudžeto lėšos – 19 927,36  Eur, nuosavos pareiškėjo lėšos – 2 728,58 Eur,  iš veiklos gautinos lėšos…

VPS rengimo susitikimai

2023 m. sausio 19 d. įvyko 3 informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos atstovais, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos, Kruopių seniūnijos gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikta ir su Akmenės rajono verslo atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS. Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir poreikiai, konsultuojamasi ir…

Susitikimai su vietos valdžia ir aktyviais rajono gyventojais rengiant VPS

2023 m. sausio 10 d. įvyko pirmieji informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos vadovais ir atstovais, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų atstovais. Buvo susitikta su 3 seniūnijų, Akmenės, Papilės, Ventos, gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS. Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir…