Teritorinio projekto koordinavimo posėdis Akmenės rajone

Gegužės 13 d. Akmenės rajono savivaldybės kultūros rūmuose, Akmenės r. sav., vyko projekto „Tobulėjanti bendruomenė“ Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001 koordinavimo posėdis, kurį organizavo Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kartu su partneriais iš Akmenės, Kelmės ir Kaišiadorių rajonų VVG. Posėdžio dalyviai aptarė pažintinių edukacijų/vizitų į Japonišką sodą, ketvirtųjų praktinių dirbtuvių „Sveika gyvensena“, kurios bus organizuojamos Akmenės rajono VVG teritorijoje. Taip pat aptarti projekto baigiamosios konferencijos…

VO “Vaikų vizija” įgyvendino projektą “Vaikų ir jaunimo centro įkūrimas”

VO „Vaikų vizija“ siekia viešojo pobūdžio tikslo – didinti vaikų užimtumą, vykdyti pramogines, kultūrines, edukacines programas. Kadangi šių paslaugų teikimas yra neatlygintinas, įstaigai išlaikyti reikalingi finansavimo šaltiniai, todėl pareiškėja įgyvendinusi projektą pradėjo vykdyti šias ekonomines veiklas: 1. EVRK kodas – 88.91.00 vaikų dienos priežiūros veikla, 2. EVRK kodas – 92.29.00 kita pramogų ir poilsio organizavimo;  3. EVRK kodas – 85.59.00 kito, niekur nepriskirto, švietimo; .…

Įvyko visuotinis – ataskaitinis susirinkimas

2024 m. balandžio 18 d. Daubiškių gyvenvietės bendruomenės namuose įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis – ataskaitinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Akmenės rajono VVG pirmininkė Aida Rubel pasveikino susirinkusiuosius, pasidžiaugė įgyvendinamos VPS rezultatais, įgyvendintais projektais ir pristatė 2023 metų veiklos ir finansines ataskaitas. Nariai vienbalsiai patvirtino veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2023 m. VPS vietos projektams…

Įgyvendintas projektas “Gamtos dovanos – geros savijautos palaikymui”

Įgyvendintas VO “Akmenės jaunimas” vietos projektas “Gamtos dovanos – geros savijautos palaikymui” (AKME-LEADER-1c-V-28-1-2023/42VS-PV-23-1-00632-PR001). Prašoma paramos suma – 4056,00 Eur. Prie projekto pareiškėjas prisidėjo savo nuosavomis lėšomis – 213,85 Eur. VO „Akmenės jaunimas“ nuo 2021 m. gruodžio mėn. vykdo natūralios arbatos gamybos ir prekybos veiklą. Organizacijos tikslas kurti natūralią arbatą kasdieniniam vartojimui ir sveikos gyvensenos propagavimui, vietiniams gyventojams. VO „Akmenės jaunimas“ žaliavas arbatai gaminti renka Akmenės…

Susitikimas Radviliškio rajone

2024 m. kovo 5 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“, Pakiršinyje, Radviliškio rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su 2014–2020 m. ir 2023–2027 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo pirmininkė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Grunskytė. Į susitikimą atvyko Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Helena Naglazienė, darbuotojai ir atstovai iš Pakruojo rajono partnerystės vietos veiklos grupės,…

EURI LĖŠOS VERSLO PRADŽIAI

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti (kodas LEADER-19.2-6.2) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų…

Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   Remiamos veiklos: Priemonė skirta skatinti gyventojus naudotis el. erdvėje teikiamomis paslaugomis, o tuo pačiu didinti jų naudojimąsi informacinėmis technologijomis. Parama skiriama kaimo gyventojų,…

Parama verslo pradžiai

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti (kodas LEADER-19.2-6.2) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų teikimas…