Apdovanojimai “Krašto auksas”

Sekmadienį, vasario 9 d., Baisogaloje, Radviliškio rajone, už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Šiaulių apskrities nugalėtojai. Konkursui „Krašto auksas“ Akmenės rajono vietos veiklos grupė teikė 3 vietos projektus. Nugalėtojus išrinko Apdovanojimų atrankos komisija, didelį dėmesį skyrusi pretendentų verslumui. Akmenės rajono Akmenės gimnazija apdovanota už projektą „Verslumo laboratorija“, suorganizuotus švietėjiškus…

Dalyvauta seminare “Pažangaus kaimo link”

2020 m. sausio 28 d. Akmenės rajono VVG administracija ir kaimo plėtros proceso dalyviai, Akmenės rajono kaimo bendruomenių, vietos verslo atstovai dalyvavo seminare “Pažangaus kaimo link”. Seminaro lektorė Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, Bioekonomikos plėtros fakulteto dr. Vilma Atkočiūnienė. Dalyviai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi.    Akmenės rajono VVG…

Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo susitikime NMA

2019 m. gruodžio 10 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais. Susitikime NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė susitikimo darbotvarkę ir dalyvius. Pagrindinį pranešimą „VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai,…