Aida Rubel

Pirmininkė, projekto vadovė

Mob. tel. +370 681 88 330

el. paštas: aida.rubel@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Projekto vadovo pareigybės aprašymas

Viešųjų ryšių specialisto pareigybės aprašymas

Roberta Grunskytė

Projekto administratorė

Mob. tel. +370 603 16 203

el. paštas: roberta.mikiene@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Projekto administratoriaus pareigybės aprašymas

Viešųjų ryšių specialisto pareigybės aprašymas

Zita Vaišvylienė (VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba)

Buhalterinės apskaitos – ekonomikos konsultantė

Mob.tel. +370 611 39 216

el. paštas: zita.vaisvyliene@lzukt.lt