Aida Rubel

Pirmininkė, projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė

Mob. tel. +370 681 88 330

el. paštas: aida.rubel@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Projekto vadovo pareigybės aprašymas

Viešųjų ryšių specialisto pareigybės aprašymas

Roberta Mikienė

Projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė

Mob. tel. +370 603 16 203

el. paštas: roberta.mikiene@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Projekto administratoriaus pareigybės aprašymas

Viešųjų ryšių specialisto pareigybės aprašymas

Zita Vaišvylienė

Finansininkė

Mob.tel. +370 611 39 216

el. paštas: zitavai@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Pareigybės aprašymas