2007-2013 metų strategija

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas

Teritorinio bendradarbiavimo projektas

 

Akmenės rajono VVG projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“.

Parama patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugpjūčio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. BR1-899.

Projekto įgyvendinimo sutartis Nr. 4PV-KS-11-1-006160, sutartis pasirašyta 2011 m. spalio 25 d. Planuojama projekto pabaiga 2015-02-28.

Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti ir aktyviai taikyti Akmenės rajono VVG narių, bei potencialių vietos projektų pareiškėjų įgūdžius, būtinus efektyviam kaimo plėtros strategijos įgyvendinimui.

Siekiant sėkmingo strategijos įgyvendinimo ir tikslingo vietos išteklių bei viešosios paramos panaudojimo, būtinas VVG narių ir jos teritorijoje esančių potencialių pareiškėjų mokymas ir aktyvinimas. Kadangi VVG strategija šioje vietovėje įgyvendinama pirmą kartą, šiuo projektu siekiama VVG nariams bei potencialiems vietos projektų pareiškėjams suteikti kvalifikuotus mokymus, skatinti dalijimąsi patirtimi su Leader programoje dirbančiais asmenimis. Būtina tobulinti projektų rengimo ir įgyvendinimo įgūdžius, organizuojant informacinius renginius, konferencijas, mokymus.