Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir programos administravimo taisyklės

Teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Žemės ūkio ministerijos internetinis tinklapis

Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis

Akmenės rajono savivaldybės puslapis

Vietos veiklos grupių tinklas

Lietuvos kaimo tinklas

Bendruomenių portalas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Europos kaimo plėtros tinklas

ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvoje

 VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra