Akmenės rajono VVG asmens duomenų tvarkymo taisyklės