Ventos amfiteatro žiūrovų sėdimų vietų rekonstrukcija

Projektas įgyvendintas 2015 m. birželio 1 d. Projektą įgyvendino Ventos miesto bendruomenės centras „Prie Ventos“. Projekto įgyvendinimo metu:  įrengtos naujos žiūrovų sėdimos vietos bei sutvarkytas šlaitas. Įrengta 1100 sėdimų vietų, suolų su medine danga ant gelžbetoninių atraminių konstrukcijų. Tarp suolų eilių įrengti trys kompoziciniai takai su pakopomis iš gelžbetoninės konstrukcijos. [SLGF id=2409]

Sablauskių ir Kairiškių kaimo bendruomenės jau turi laisvalaikio praleidimo erdves

Projektas įgyvendintas 2015 m. birželio 1 d. Projekto tikslas –  kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Akmenės rajono Sablauskių ir Kairiškių kaimuose, sutvarkant ir sukuriant viešąją infrastruktūrą. Bendruomenės susidurdavo  su problema – bendruomenių nariai neturėjo galimybės tinkamai praleisti laisvalaikio, kadangi bendruomenių viešosiose erdvėse nebuvo įrengtos viešosios infrastruktūros, viešosios erdvės buvo  nepatrauklios bendruomenės nariams. Projekto įgyvendinimo metu bendruomenių naudojamose viešosiose erdvėse Sablauskių ir Kairiškių kaimuose įrengtos…

Pasidalinta patirtimi Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje

Gegužės 26-28 dienomis Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) nariai lankėsi dalykinėje kelionėje.  Gegužės 26 d. surengtas susitikimas su Latvijos Kekavos rajono savivaldybės VVG atstovais. Susitikimo metu latviai pristatė savo įgyvendintus projektus pagal 2007-2013 m. ,,Leader“ programą. Aplankytas vietos projektas, kurio dėka buvo sukurta kempingo infrastruktūra, pritaikyta poilsiui gamtoje, įrengti poilsio nameliai ant vandens, dušai, lauko virtuvė, aktyvaus poilsio zonos.  Sekančią dieną buvo surengtas susitikimas…

Jaunas verslininkas įgyvendino verslo projektą Ventoje

2015 m. gegužės 15 d. Martynas Nicius įgyvendino verslo projektą „Martyno Niciaus verslo kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-004). Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas įsigijo įrangą reikalingą teikti…

Įgyvendintas dar vienas verslo projektas

Antanas Vaičius 2015 m. balandžio 27 d. įgyvendino antrąjį verslo projektą „Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų verslo plėtra“ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-005). Projekto bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Šio verslo projekto metu buvo įsigytas mini ekskavatorius,  ir…

KAIMO BENDRUOMENIŲ ATSTOVŲ IŠVYKA Į SUVALKIJĄ

Balandžio 10 -11 dienomis Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) projekto vadovė Gintautė Urbaitienė kartu su rajono kaimo bendruomenių atstovais vyko į Marijampolės ir Vilkaviškio rajonus.  Išvykos tikslas – susipažinti su kitų kaimo bendruomenių darbais ir pasidalinti gerąją patirtimi. Pirmasis susitikimas vyko su Marijampolės vietos veiklos grupe. Marijampolės VVG projekto vadovė Lina Smelstorienė, kuri yra ir Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkė, papasakojo apie savo veiklą,…

Socialinis verslas Biržų rajone

Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuojamoje lauko dienoje, kuri vyko Biržų rajone. Naujuoju 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu didžiausio dėmesio sulauks projektai, kurie skatins socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, todėl prieš patvirtinant naujas vietos plėtros strategijas, vietos veiklos grupių atstovai bei bendruomenių nariai buvo supažindinti su socialinio verslo subtilybėmis Biržų rajone. Aplankėme tris nevyriausybines…

Nestandartinių baldų gamyba Sablauskiuose

V. Vaišvylos vietos projekto „Akmenės baldai“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-012) įgyvendinimo pradžia 2014 m. spalio 31 d. Projekto baigtas 2015 m. kovo 23 d. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto metu įsigyta baldų gamybos įrangą.…

Parama kaimo bendruomenėms

Nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d .  (1 mėn.) renkamos kaimo bendruomenių  paramos paraiškos gauti paramą pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles , kurios patvirtintos 2015 m. kovo 13 d.  žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171.  Daugiau informacijos galima rasti žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje: Naujienų skiltyje: http://www.zum.lt/index.php?-775800126 Skiltyje ,,Kaimo plėtra“, ,,Valstybės parama kaimo bendruomenėms“: http://www.zum.lt/index.php?365139548 Taisyklės skelbiamos ir Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87ba8ae0c97a11e48a1edbba9d2aea36

Bendruomenių verslumo skatinimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2015 m. kovo 17 d. suorganizavo susitikimą su programos „Kurk Lietuvai“ atstovais ir Anykščių turizmo ir verslo centru. Susitikimo metu „Kurk Lietuvai“ atstovas Eimantas Matulaitis pristatė bendruomenių verslumo skatinimo projektą. Vienas šio projektų rezultatų – kartu su Anykščių verslo informacijos centru suburtas Anykščių krašto vietos bendruomenių verslo paramos tinklas. Šio projekto metu buvo sukurtas Lietuvos vietos bendruomenių verslumo žemėlapis (nuoroda:…