2016 m. gruodžio 16 d. Papilėje surengtas informacinis renginys verslo atstovams. Renginio metu apžvelgti vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumai pagal Akmenės r. vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją. Renginio dalyviai supažindinti su planuojamų 2016 ir 2017 metų kvietimų priemonėmis. Pristatyta, kaip bus vykdoma vietos projektų atranka pagal administravimo taisykles, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, tinkamumo sąlygas vietos projektams, vietos projektų finansavimo sąlygas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, tinkamas finansuoti išlaidas, galimas vietos projektų įgyvendinimo vietas.

cam02186