Daubiškių gyvenvietės bendruomenė turi naujus bendruomenės namus

Daubiškių gyvenvietės bendruomenė įgyvendino projektą „Daubiškių bendruomenės namai“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-6-6-2018). Projekto tikslas – atnaujinti bendruomenės turimą buvusios pieninės pastatą, pritaikant jį bendruomenės reikmėms. Prašoma paramos suma – 26 710,00 Eur, įskaitant PVM. Projekto įgyvendinimo metu atliktas Daubiškių gyvenvietės bendruomenės pastato kapitalinis remontas: stogo dangos keitimas, lauko langų ir durų keitimas, laiptų aikštelės pertvarkymas ir panduso įrengimas, vidaus patalpų pertvarkymas, vidaus patalpų remontas (grindų, sienų ir…

Dalyvauta susitikime Nacionalinėje mokėjimo agentūroje

2018 m. spalio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko susitikimas su šios agentūros atstovais, projektų administratoriais, Žemės ūkio ministerijos atstove Ilona Javičiene bei kitų Vietos veiklos grupių atstovais. Susitikime dalyvavo ir Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel. Susitikimo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai pasidalino pirkimų vykdymo pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų…

Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimas

2018 m. rugsėjo 13 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė surengė Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir administravimu. Susitikimas vyko Viliošių k., Akmenės rajone. Jame dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vitalija Žakienė, projekto vadovė Aida Rubel, projekto administratorė Roberta Mikienė ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė. Susitikime taip pat dalyvavo Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio, Šiaurės Vakarų Lietuvos rajonų vietos veiklos…

PRATĘSTAS PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6

 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį: Parama investicijoms į visų rušių mažos apimties infrastruktūrąLEADER-19.2-7.2 Remiamos veiklos:·  Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. mažos apimties viešosios aplinkos ir infrastruktūros sutvarkymui, sukūrimui, kaimo vietovei svarbių statinių rekonstravimui, remontui ir (ar)…

ĮVYKO VISUOTINIS-RINKIMINIS VVG NARIŲ SUSIRINKIMAS

2018 m. birželio 19 d. Ventos regionio parko direkcijoje vyko visuotinis-rinkiminis VVG narių susirinkimas. Visuotiniame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui išrinkta nauja VVG valdyba iš 11 narių.  Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti 5 nariai: Jūratė Garolienė, Silva Ivanauskienė, Vitalija Damskienė, Vaidotas Adomaitis, Vytautas Juozapavičius. Atstovauti verslo sektoriui išrinkti 3 nariai: Stanislovas Mačius, Dovydas Gerdauskis ir Davidas Jankauskas. Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti 3 nariai: Vitalija Žakienė, Edita Daniela Statkienė ir Gražina…

AKMENĖS RAJONO KAIMO BENDRUOMENĖS DALYVAVO LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDYJE

Šių metų birželio 15-17 d. Karklėje, Klaipėdos r., poilsiavietėje „Žilvitis“, įvyko tradicinis renginys – Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis.  Sąskrydyje dalyvavo daugiau nei 1500 kaimo bendruomenių atstovų iš įvairių Lietuvos savivaldybių, tame tarpe ir iš Akmenės , kurie pristatė rajonų bendruomenines organizacijas ir savo veiklą. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kaimo bendruomenių sąskrydžius organizuoja nuo 2004 metų. Akmenės rajonas  šiame renginyje dalyvavo pirmą kartą. Kasmet sąskrydžiai sukviečia kaimo bendruomenes…

BIRŽELIO 19 D. VYKS VISUOTINIS-RINKIMINIS VVG SUSIRINKIMAS

2018 m. birželio 19 d. 17.15 val. kviečiame į visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimo vieta: Ventos regioninio parko direkcija, Ventos g. 30A, Venta DARBOTVARKĖ: VVG valdybos perrinkimas; VVG pirmininko perrinkimas; Akmenės r. VVG narių komitetų veiklos aptarimas ir komitetų atnaujinimas; 2015-2023 m. laikotarpio vietos plėtros Strategijos esamos situacijos apžvalga; Kiti einamieji klausimai.  

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti (kodas LEADER-19.2-6.4) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų…

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti (kodas LEADER-19.2-6.2) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų…

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8): Kaimo gyventojų švietimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Pagal šią veiklos sritį parama skiriama švietėjiškiems, mokymo renginiams, patirties mainams, informacijos sklaidos ir prieinamumo gerinimo priemonėms, organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvoms. Priemone siekiama bendruomeninio/NVO sektoriaus…