2018 m. birželio 19 d. Ventos regionio parko direkcijoje vyko visuotinis-rinkiminis VVG narių susirinkimas.
Visuotiniame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui išrinkta nauja VVG valdyba iš 11 narių.  Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti 5 nariai: Jūratė Garolienė, Silva Ivanauskienė, Vitalija Damskienė, Vaidotas Adomaitis, Vytautas Juozapavičius. Atstovauti verslo sektoriui išrinkti 3 nariai: Stanislovas Mačius, Dovydas Gerdauskis ir Davidas Jankauskas. Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti 3 nariai: Vitalija Žakienė, Edita Daniela Statkienė ir Gražina Gauronskienė.
Naujai išrinkta valdyba savo veiklą pradės vykdyti nuo tos dienos, kai valdybos nariai ir pirmininkas bus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Akmenės rajono Vietos veiklos grupės pirmininke, antrai kadencijai, vienbalsiai išrinkta Vitalija Žakienė.

Sveikiname naujai išrinktą valdybą ir pirmininkę, bei linkime darnaus darbo.