Daubiškių gyvenvietės bendruomenė įgyvendino projektą „Daubiškių bendruomenės namai“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-6-6-2018). Projekto tikslas – atnaujinti bendruomenės turimą buvusios pieninės pastatą, pritaikant jį bendruomenės reikmėms. Prašoma paramos suma – 26 710,00 Eur, įskaitant PVM.

Projekto įgyvendinimo metu atliktas Daubiškių gyvenvietės bendruomenės pastato kapitalinis remontas: stogo dangos keitimas, lauko langų ir durų keitimas, laiptų aikštelės pertvarkymas ir panduso įrengimas, vidaus patalpų pertvarkymas, vidaus patalpų remontas (grindų, sienų ir lubų apdaila, vidaus durų įrengimas), elektros instaliacijos įrengimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sprendiniai. Pakeista pastato paskirtis iš gamybos, pramonės paskirties į kultūros paskirtį.

Džiaugiamės Daubiškių gyvenvietės bendruomenės iniciatyvumu ir ištvermę įgyvendinant šį projektą.

Pastatas prieš kapitalinį remontą

Nuotraukos Daubiškių gyvenvietės bendruomenės