2017 m. sausio 26 d. Akmenės r. VVG biure, V. Kudirkos g. 27, N. Akmenėje,  surengtas VVG valdybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo VVG  valdybos nariai: Vitalija Žakienė, Alis Valinčius, Edita-Daniela Statkienė, Elvinas Skabeikis, Gedas Adomaitis, Antanas Adomaitis, Vitalija Damskienė, Dovydas Gerdauskis.

Dalyvavo VVG projekto vadovėAida Rubel, finansininkė Zita Vaišvylienė, viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė.

Kviestinis asmuo Gintautė Urbaitienė.

Pirmininkei Vitalijai Žakienei pasiūlius VVG valdybos nariai patvirtino darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl projektų atrankos kriterijų.
  2. Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2016 m. patvirtinimo.
  3. Dėl FSA rengimo ir derinimo.
  4. Kiti klausimai (darbotvarkė gali būti papildyta kitais aktualiais klausimais).

 

1