KVIETIMAS Į PARODĄ “SPRENDIMŲ RATAS 2016”

Aleksandro Stulginskio universitetas maloniai kviečia apsilankyti tradicinėje rudens parodoje „Sprendimų ratas 2016“, kuri vyks spalio 6–8 d., Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.). Pirmą kartą parodos lankytojai kviečiami aplankyti ir socialinio verslo ekspoziciją, skirtą pristatyti Lietuvos kaimo socialinio verslo laimėjimus (savo gaminius demonstruos verslios šalies kaimo bendruomenės ir kitos NVO). Parodos organizatoriai viliasi, kad nevyriausybinių organizacijų nariams bus įdomu pasižvalgyti ir tiesiogiai pabendrauti su bendruomenių,…

Bendruomenių mugė LITEXPO parodų centre

Šeštadienį „Litexpo“ parodų ir kongresų centre Prezidentė Dalia Grybauskaitė atidarė pirmąją tarptautinę vietos bendruomenių šventę-mugę, kurią kartu rengė Ūkio ministerija ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga. Renginio tikslas – pristatyti vietos bendruomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių veiklą, regionų vietos produktus, verslus, turistinius maršrutus, edukacines programas Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Renginyje buvo pabrėžta, kad pagrindinis bendruomenių tikslas – vykdant įvairią bendrą veiklą ir kartu sprendžiant vietos…

Seminaras Telšiuose

Rugpjūčio 18 d. Telšių menų inkubatoriuje vyko seminaras “Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį “Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti” – “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai””, kurį organizavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Seminare dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel, Joniškio, Akmenės…

PASIRAŠYTA PARAMOS SUTARTIS

Rugpjūčio 1 d. pasirašėme Akmenės rajono VVG Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER paramos sutartį. Bendra paramos suma skirta įgyvendinti strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ yra 1 693 089,00Eur. 1 354 471,00 Eur skiriama ekonominės veiklos skatinimui, daug dėmesio skiriant socialinių paslaugų plėtrai, viešosios infrastruktūros pritaikymui gyventojų poreikiams ir kaimo…

ŠIAULIŲ REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS

2016 m. gegužės 24 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą į kurį visada kviečia Raseinių bei Mažeikių VVG. Jame dalyvavo atstovai iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Vietos veiklos grupės…

SOCIALINIS VERSLAS

SOCIALINIS VERSLAS Balandžio 28 d. Kelmėje dalyvavome seminare apie “Paramą socialiniam verslui kurti galimybes, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones “Leader”. Žemės ūkio ministerijos atstovė pristatė Leader ir socalinio verslo galimybes 2014-2020 metais Lietuvoje. Apie socialinį verslą ir jo pavyzdžius jau veikiančius Lietuvoje kaip Socialinis taksi, Mano Guru, CoolŪkis ir kitus bei socialinį verslą užsienyje pristatė atstovės iš VšĮ GERI NORAI ir VšĮ…

UAB “Bauskas” modernizavimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Bauskas“ įgyvendino vietos projektą „UAB „Bauskas“ modernizavimas Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (Nr.  LEADER-14-AKMENĖ-06-010). Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Įmonė įkurta 1993 m. balandžio mėn., Akmenės rajone, Ventos mieste.  Įmonė specializuojasi…

Visuotinis VVG narių susirinkimas

 2016 m. balandžio 8 d. Akmenės krašto muziejuje įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susitikimas. Dalyvavo 21 VVG narys, administracijos darbuotojai. Pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė rajono VVG veiklos ataskaitą už 2015 metus, primindama, kad iki 2015 m. birželio 26 d. pirmininko pareigas ėjo Algirdas Bučys. Pristatyti administracijos darbuotojų pasikeitimai:  šiuo metu pagal darbo sutartis dirba Aida Rubel ir Aušra Maraškienė, projekto finansininkė Zita…

PATVIRTINTA AKMENĖS RAJONO KAIMO PLĖTROS 2015-2023 METŲ STRATEGIJA

2016 m. balandžio 7 d. Akmenės rajono VVG pirmininkė V. Žakienė kartu su projekto vadove A. Rubel ir strategiją rengusia G. Urbaitienė dalyvavo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ IV atrankos posėdyje, LR Žemės ūkio ministerijoje. Posėdyje buvo patvirtinta Akmenės rajono VVG „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“. Strategija įvertinta 97 balais iš 100. 3 balų neskyrimas bendrą strategijos…