PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti (kodas LEADER-19.2-6.2) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų teikimas…

KVIEČIAME Į INFORMACINĮ RENGINĮ VENTOJE

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2018 m. balandžio 20 d. 11 val. organizuoja informacinį renginį, skirtą strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015–2023 metų strategija“ priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ finansavimo sąlygoms pristatyti. Renginio vieta: Ventos seniūnijos salė, Bausko g. 11, Venta. Registracija iki balandžio 19 d. 16 val. Tel. 8 681 88 330, 8 609 72 055, 8 603 16 203 arba el. paštu:…

BALANDŽIO 13 d. AKMENĖJE VYKO INFORMACINIS RENGINYS

2018 balandžio 13 d. Akmenėje vyko informacinis renginys dėl paramos suteikimo verslo pradžiai ir plėtrai. Renginio metu potencialūs pareiškėjai buvo informuoti, kad nuo 2018 m. balandžio 17 d. bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas verslo pradžiai.  Dalyviai buvo supažindinti su pagrindinėmis taisyklėmis, pateikta reikiama informacija apie galimybę gauti paramą. Visa su kvietimu susijusi informacija bus skelbiama www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt svetainėse, bei rajoniniame laikraštyje „Vienybė“.

KVIEČIAME Į INFORMACINĮ RENGINĮ VERSLUI

Balandžio 12 d. 15 val. kviečiame į informacinį renginį. Akmenės r. vvg pristatys numatomų kvietimų, pagal priemonę “Privataus verslo kūrimas ir plėtra”, taisykles. Kvietimai preliminariai numatomi skelbti nuo 2018 m. balandžio 17 d. Renginio vieta: K. Kasakausko g. 17, Akmenė Registruotis prašome iki balandžio 11 d. 16 val. tel. +370 681 88 330, +370 60972055, +370 60316203 arba el. paštu rita.akmenesvvg@gmail.com

ATŠAUKIAMAS PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3

Akmenės rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad atšaukia Kvietimą Nr. 3 pagal vietos plėtos strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ priemonę „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo turinio techninių klaidų. Ištaisius technines klaidas kvietimas bus skelbiamas iš naujo. Informacija dėl kvietimo teikiama Akmenės rajono…

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti (kodas LEADER-19.2-6.4) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų teikimas…

ŠIAULIŲ APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS

2018 m. kovo 21 d. Vietos veiklos grupė “Radviliškio lyderis” surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis ir problemomis. Susitikimas vyko Skėmių traktieriuje, Radviliškio rajone. Jame  dalyvavo Joniškio, Kelmės, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio, Akmenės rajonų vietos veiklos grupių darbuotojai, keletas Radviliškio rajono vietos veiklos grupės valdybos narių ir Radviliškio rajono meras Antanas Čeponis. Susitikime dalyvavusių VVG atstovai aptarė…

INFORMACINIS RENGINYS

2018 kovo 16 d. vyko informacinis renginys dėl paramos suteikimo verslo pradžiai ir plėtrai. Renginio metu potencialūs pareiškėjai buvo informuoti, kad nuo 2018 m. kovo 29 d. bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas verslo plėtrai. Darbuotojos supažindino potencialius pareiškėjus su pagrindinėmis taisyklėmis ir visa reikiama informacija apie galimybę gauti paramą. Visa su kvietimu susijusi informacija bus skelbiama www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt svetainėse, bei rajoniniame laikraštyje “Vienybė”

Seminaras „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“

2018 m. kovo 14 d. Vėžaičių konferencijų centre vyko seminaras „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“,kuriame dalyvavo penki Akmenės rajono vvg ir valdybos nariai. Mokymuose aptarta LEDER programos raida, patirtis ir aktualijos Lietuvoje bei ES. Diskutuota kokie LEADER metodo principai bei tarpusavo sąsajos. Pasidalinta LEADER metodu įgyvendintų projektų gerosios patirties pavyzdžiais. Mokymus organizavo „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, lektorius Žilvinas Gelgota.    

VERSLO PLANŲ RENGIMO IR VERTINIMO MOKYMAI TELŠIUOSE

2018 m. vasario 22 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės administracija dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose “Verslo planų rengimas ir vertinimas”. Juose buvo pristatyti verslo planų rengimo aktualūs klausimai: verslo plano dalys; rinkos apžvalga, konkurencinė aplinka, veiklos reglamentavimas / teisinė aplinka ir kt.. Taip pat buvo mokomasi paskaičiuoti pelno (nuostolių) prognozes, pinigų srautų prognozes bei ekonominio gyvybingumo rodiklius.