SUSITIKTA SU KAIMO BENDRUOMENĖMIS

Sausio 12 d. Akmenės r. VVG dalyvavo susitikime su kaimo bendruomenėmis, kuris vyko Akmenės rajono savivaldybėje. Renginį organizavo Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Akmenės r. VVG projekto vadovė, Aida Rubel, pristatė numatomų kvietimų pagal priemones “Bendruomeniškumo skatinimas”  (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) ir “Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams” (kodas LEADER-19.2-7.2) sąlygų taisykles. Domėtasi numatomų projektų idėjomis, atsakyta į bendruomenėms rūpimus klausimus. Susitikime dalyvavę savivaldybės administracijos vadovai ir meras patvirtino…

SUSITIKIMAS SU BENDRUOMENĖMIS

2018 m. sausio 12 d. 10.00 val. Akmenės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, adresu Petravičiaus a. 2. Naujoji Akmenė,  bus organizuojamas susitikimas su savivaldybės vadovais ir  atsakingais savivaldybės specialistais dirbančiais su bendruomenėmis. Susitikimo metu Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel pristatys pranešimą „Paramos galimybės kaimo bendruomenėms pagal Akmenės rajono VVG įgyvendinimą 2015-2023 metų Vietos plėtros strategija“. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina…

TARPTAUTINIS STUDIJUOJAMASIS VIZITAS DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

2017 m. gruodžio 9-16 dienomis Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo Britų Tarybos organizuotame ir pagal įgyvendinamą Active Citizens programą vykdomame tarptautiniame studijuojamajame vizite Didžiojoje Britanijoje. Vizite  dalyvavo atstovai iš 9 skirtingų šalių: Bangladešo, Kanados, Egipto, Pietų Korėjos, Pakistano, Ugandos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos ir Lietuvos.  Programoje Lietuvai atstovavo 4 merginos:,  dvi Visagino jaunimo erdvės ir sporto centro atstovės – Veronika Semeniuk ir Evelina…

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEMINARAS

2017 m. spalio 26 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo ŽŪM organizuotame seminare. Seminare tris pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pirmojo oranešimo metu prisatytas naujai patvirtintas vietos plėtros startegijų administravimo modelis, išsamiau aptartas finansavimo sąlygų rengimas ir derinimas su Nacionaline mokėjimo agentūra, pasikeitusi vietos projektų paraiškų vertinimo tvarka. Antrojo pranešimo metu Ilona Javičienė…

AKMENĖJE VYKO KŪRYBINĖS PAŽANGOS FORUMAS “IŠJUDINKIM AKMENIS”

Akmenės rajono VVG atstovai aktyviai dalyvavo jau tampančiame tradiciniame Akmenės miesto kūrybinės pažangos forume „Išjudinkime akmenis“. Akmenės rajono VVG viešųjų ryšių specialistė prisidėjo prie renginio organizavimo ir dalyvių kvietimo, valdybos narys aktyviai dirbo jaunimo tarpe ir gvildeno jaunimo centro kūrimo idėją. Renginys aktyviai viešintas Akmenės VVG Facebook paskyroje.

MOKYMO KURSŲ CIKLAS JAUNIMO DALYVAVIMAS ĮGYVENDINDAT LEADER METODĄ

Akmenės rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Aida Rubel spalio 18, 20, 31 dienomis dalyvavo programos “Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuotame 24 akademinių valandų mokymo kurso cikle “Jaunimo iniciatyvumo stiprinimas VVG veikloje”. Mokymuose buvo pristatyta darbo su jaunimu samprata Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Generuojant jaunimo projektų idėjas buvo laikomasi darbo su jaunimu principų ir formų, neformalaus ugdymo metodų.

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS KONFERENCIJA

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS KONFERENCIJA 2017 m. spalio 24 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė dalyvavo NMA prie ŽŪM organizuotoje konferencijoje “Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER programa” įgyvendinimo aktualijos”. Konferencija organizuota visų Lietuvos vietos veiklos grupių, NMA ir ŽŪM atstovų susitikimui. Pranešimą apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą pristate NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento…

Vietos veiklos grupių susitikimas Šiaulių r. VVG teritorijoje

2017 m.  spalio 5 d., Šiaulių rajono vietos veiklos grupė  surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, Kuršėnuose,  vykusiame susitikime, dalyvavo Akmenės r. VVG pirmininkė V. Žakienė, projekto vadovė A. Rubel ir viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė. Susitikime taip pat dalyvavo vietos veiklos grupių  „Pakruojo rajono partnerystė“, “Raseinių krašto bendrija”, “Kelmės krašto partnerystė”, „Radviliškio lyderis“,…