VO “Gražuolė Venta” NVO verslas

VO “Gražuolė Venta” įgyvendino NVO verslo projektą “VO „GRAŽUOLĖ VENTA“ FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO PLĖTRA TEIKIANT BENDRUOMENEI NAUDINGAS PASLAUGA”. Projekto tikslas – skatinti „VO „Gražuolė Venta“ finansinį savarankiškumą, didinant vietos gyventojų užimtumą bei sukuriant naujas darbo vietas. Pareiškėja vietos projekto įgyvendinimo metu sustiprino materialinę bazę įsigydama veiklų vykdymui reikalingą įrangą (ekskavatorių-krautuvą, vejos traktoriuką, sniego valytuvą, grandininį benzininį pjūklą, vibro plokštę reversinę ir vienakryptę, miško valymo pjūklą, benzininį betono…

Įgyvendintas Akmenės bendruomenės veiklų projektas

VO Akmenės bendruomenė pagal VPS priemonę “Bendruomeniškumo skatinimas” įgyvendino vietos projektą “AKMENEI – 490”. Projekto tikslas – Bendromis Akmenės miesto gyventojų veiklomis ir reginiais paminėti miesto įkūrimo 490 metų ir Akmenės vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 510 metų sukaktį, aktualizuoti krašto istorijos svarbą, veiklomis apjungti praeitį, dabartį ir ateitį. Taip kuriant autentišką vietovės tapatybę ir stiprinant bendruomeniškumą. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota konferencija „Akmenė 2021 –…

Įgyvendintas NVO verslo projektas “Arbatos šypsena”

VO “Akmenės jaunimas” įgyvendino NVO verslo projektą “Arbatos šypsena” Nr.  AKME-LEADER-6A-D-14-5-2019. Projekto tikslas – sukurti natūralią arbatą kasdieniniam vartojimui ir sveikos gyvensenos propagavimui, vietiniams gyventojams sukurti naujas darbo vietas, o vietos augintojams  galimybę  parduoti ekologiškas žaliavas vietinei perdirbimo organizacijai. Veikloje nenaudoti aplinką teršiančių ir klimato kaitą didinančių  produktų. Siekti darnaus ir draugiško aplinkai vystymosi. Didėjantis natūralių ekologiškų produktų vartojimas paskatino VO “Akmenės jaunimas” imtis šio projekto…

Parama bendruomeniškumo skatinimui

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus plėtros. Remiamas mažos apimties bendruomeninių…

Partnerystė Pakruojyje

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2021 m. lapkričio 11 d. Pakruojyje surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“. Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Edikas Drupas, Akmenės rajono   VVG pirmininkė, projekto vadovė Aida Rubel…

Dalinai sutvarkyti Padvarėlių bendruomenės namai

Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“ įgyvendino vietos pojektą  “Bendruomenės namų (patalpų) dalinis atnaujinimas”, Nr.  AKME-LEADER-6B-I-11-4-2019. Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas bendruomenės veiklų vykdymui ir socialinės aplinkos gerinimui atliekant kaimo vietovei svarbaus statinio – Padvarėlių bendruomenės namų – paprastąjį remontą. Projekto uždaviniai: 1. Sumažinti pastato šilumos nuostolius pakeičiant langus ir duris; 2. Pagerinti sąlygas bendruomenės veiklų vykdymui atnaujinant elektros instaliaciją įrengiant vandentiekio ir sanitarinį mazgus; 3. Sudaryti sąlygas veiklose…

UAB “Stetava” įgyvendinimo įmonės verslo plėtros projektą

UAB “Stetava” vietos projekto “UAB „Stetava“ verslo plėtra“ tikslas – plėtoti pareiškėjo teikiamas kokybiškų stogų dengimo paslaugas, užtikrinti greitą klientų poreikių tenkinimą. Projekto uždaviniai: 1) Tęsti UAB „Stetava“ stogų dengimo verslą, 2) Įsigyti medienos apdirbimo pjūklą; 3) Įsigyti medienos ir metalo spaustuvą; 3) Sukurtos 1,5 darbo vietos (1,5 etato) kaimo gyventojams. Vietos projektu siekiama padidinti stogų dengimo paslaugų pasiūlą, kuri šiuo metu vis dar yra…

Tarptautinė Vietos veiklos grupių tinklo konferencija

Spalio 6-7 d. Akmenės rajono VVG dalyvavo tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija”. Konferenciją savo pranešimu ”LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?” pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt. Toliau pranešimų sesiją tęsė VVGT ir Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė tema “Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius”. Menti programos pagalba buvo…

Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

2021 m. rugsėjo 28 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą. Susitikime dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, VVG „Radbiliškio lyderis“, Šiaurė vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės. Susitikimas…