Įgyvendintas NVO verslo projektas “Arbatos šypsena”

VO “Akmenės jaunimas” įgyvendino NVO verslo projektą “Arbatos šypsena” Nr.  AKME-LEADER-6A-D-14-5-2019. Projekto tikslas – sukurti natūralią arbatą kasdieniniam vartojimui ir sveikos gyvensenos propagavimui, vietiniams gyventojams sukurti naujas darbo vietas, o vietos augintojams  galimybę  parduoti ekologiškas žaliavas vietinei perdirbimo organizacijai. Veikloje nenaudoti aplinką teršiančių ir klimato kaitą didinančių  produktų. Siekti darnaus ir draugiško aplinkai vystymosi. Didėjantis natūralių ekologiškų produktų vartojimas paskatino VO “Akmenės jaunimas” imtis šio projekto…

Parama bendruomeniškumo skatinimui

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus plėtros. Remiamas mažos apimties bendruomeninių…

Partnerystė Pakruojyje

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2021 m. lapkričio 11 d. Pakruojyje surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“. Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Edikas Drupas, Akmenės rajono   VVG pirmininkė, projekto vadovė Aida Rubel…

Dalinai sutvarkyti Padvarėlių bendruomenės namai

Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“ įgyvendino vietos pojektą  “Bendruomenės namų (patalpų) dalinis atnaujinimas”, Nr.  AKME-LEADER-6B-I-11-4-2019. Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas bendruomenės veiklų vykdymui ir socialinės aplinkos gerinimui atliekant kaimo vietovei svarbaus statinio – Padvarėlių bendruomenės namų – paprastąjį remontą. Projekto uždaviniai: 1. Sumažinti pastato šilumos nuostolius pakeičiant langus ir duris; 2. Pagerinti sąlygas bendruomenės veiklų vykdymui atnaujinant elektros instaliaciją įrengiant vandentiekio ir sanitarinį mazgus; 3. Sudaryti sąlygas veiklose…

UAB “Stetava” įgyvendinimo įmonės verslo plėtros projektą

UAB “Stetava” vietos projekto “UAB „Stetava“ verslo plėtra“ tikslas – plėtoti pareiškėjo teikiamas kokybiškų stogų dengimo paslaugas, užtikrinti greitą klientų poreikių tenkinimą. Projekto uždaviniai: 1) Tęsti UAB „Stetava“ stogų dengimo verslą, 2) Įsigyti medienos apdirbimo pjūklą; 3) Įsigyti medienos ir metalo spaustuvą; 3) Sukurtos 1,5 darbo vietos (1,5 etato) kaimo gyventojams. Vietos projektu siekiama padidinti stogų dengimo paslaugų pasiūlą, kuri šiuo metu vis dar yra…

Tarptautinė Vietos veiklos grupių tinklo konferencija

Spalio 6-7 d. Akmenės rajono VVG dalyvavo tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija”. Konferenciją savo pranešimu ”LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?” pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt. Toliau pranešimų sesiją tęsė VVGT ir Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė tema “Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius”. Menti programos pagalba buvo…

Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

2021 m. rugsėjo 28 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą. Susitikime dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, VVG „Radbiliškio lyderis“, Šiaurė vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės. Susitikimas…

Raudonskardžio bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija ,,Raudonskardžio bendruomenė“  pagal 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ įgyvendino projektą ,,Tradicijos ir geroji patirtis“. Projekto tikslas – stiprinti bendruomeniškumą, prisidedant prie savo krašto kultūros puoselėjimo, tradicijų išsaugojimo, skatinti bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą, keitimąsi gerąja patirtimi bei ateities veiklos galimybėmis. Paramos suma – 1494,35 Eur.  Projektas buvo vykdomas dviem etapais. Surengta Joninių šventė ir organizuota kelionė į…

Įvyko Visuotinis narių susirinkimas

2021 m. rugsėjo 7 d. įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame apspręsti Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos keitimo klausimai. Susirinkimas prasidėjo džiugia žinia, Akmenės rajono VVG pirmininkė Aida Rubel visus pasveikino su VVG 17 gimtadieniu ir pasidžiaugė, jog VVG beveik jau pilnametė, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamos VPS rezultatais, įgyvendintais projektais. A. Rubel kalbėjo, kad dabartinių strategijų įgyvendinimo laikotarpis yra pratęsiamas…