Kvietimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia kaimo bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas į informacinį renginį. Dalyvių registracija: projekto administratorė Roberta Mikienė, tel. +370 603 16203 arba el. paštu roberta.mikiene@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Parama bendruomeniškumo skatinimui

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio /…

Kvietimas Nr. 20 priemonei “Turizmo vystymas”

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Turizmo vystymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Remiamos veiklos: Priemonė skirta turizmo vystymui, išsaugojant ir pritaikant turizmo objektus lankymui ir rekreacijai, vystant rinkodaros priemones – sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą (leidinių,…

VŠĮ “Akmenės jaunimo centras” įgyvendino projektą “Verslumo inspiracinių renginių ciklas jaunimui”

VŠĮ “Akmenės jaunimo centras” įgyvendino projektą “Verslumo inspiracinių renginių ciklas jaunimui”. Projekto tikslas buvo skatinti Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius imtis verslo iniciatyvų, supažindinant su inovatyviomis, švietėjiškomis ir laisvalaikio praleidimo veiklomis.  Siekiant, kad kaimiškų vietovių jaunimas imtųsi verslo iniciatyvų svarbu jiems suteikti motyvacijos veikti, informacijos apie egzistuojančias inovatyvias galimybes, įkvėpti jaunuolius verslininkų patirčių pavyzdžiais. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir VPS priemonės tikslą, buvo organizuojami renginiai:…

Parama viešojo sektoriaus verslo kūrimui ir plėtrai

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5): Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) Remiamos veiklos: Priemonė skirta viešojo sektoriaus verslo aplinkos kūrimui, skatinant kaimo gyventojų verslumą,…

UAB “Garso projektai” įgyvendintas verslo plėtros projektas

UAB “Garso projektai” įgyvendino antrą verslo plėtros projektą “UAB “Garso projektai” veiklos plėtra kaime”. Prašoma paramos suma – 14 700, Eur, bendra projekto vertė – 21 000,00 Eur. Projekto tikslas – vykdyti smulkiojo verslo plėtrą kaime, sukuriant naujas darbo vietas bei papildomų pajamų šaltinius.  Įmonė vykdo pramogų ir poilsio organizavimo veiklą. Veiklos vykdymui įsigijo papildomą garso įrangą – vidutinio ir aukšto dažnio garso kolonėles (2…