UAB “Stetava” įgyvendinimo įmonės verslo plėtros projektą

UAB “Stetava” vietos projekto “UAB „Stetava“ verslo plėtra“ tikslas – plėtoti pareiškėjo teikiamas kokybiškų stogų dengimo paslaugas, užtikrinti greitą klientų poreikių tenkinimą. Projekto uždaviniai: 1) Tęsti UAB „Stetava“ stogų dengimo verslą, 2) Įsigyti medienos apdirbimo pjūklą; 3) Įsigyti medienos ir metalo spaustuvą; 3) Sukurtos 1,5 darbo vietos (1,5 etato) kaimo gyventojams. Vietos projektu siekiama padidinti stogų dengimo paslaugų pasiūlą, kuri šiuo metu vis dar yra…

Tarptautinė Vietos veiklos grupių tinklo konferencija

Spalio 6-7 d. Akmenės rajono VVG dalyvavo tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija”. Konferenciją savo pranešimu ”LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?” pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt. Toliau pranešimų sesiją tęsė VVGT ir Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė tema “Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius”. Menti programos pagalba buvo…

Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

2021 m. rugsėjo 28 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą. Susitikime dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, VVG „Radbiliškio lyderis“, Šiaurė vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės. Susitikimas…

Raudonskardžio bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija ,,Raudonskardžio bendruomenė“  pagal 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ įgyvendino projektą ,,Tradicijos ir geroji patirtis“. Projekto tikslas – stiprinti bendruomeniškumą, prisidedant prie savo krašto kultūros puoselėjimo, tradicijų išsaugojimo, skatinti bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą, keitimąsi gerąja patirtimi bei ateities veiklos galimybėmis. Paramos suma – 1494,35 Eur.  Projektas buvo vykdomas dviem etapais. Surengta Joninių šventė ir organizuota kelionė į…

Įvyko Visuotinis narių susirinkimas

2021 m. rugsėjo 7 d. įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame apspręsti Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos keitimo klausimai. Susirinkimas prasidėjo džiugia žinia, Akmenės rajono VVG pirmininkė Aida Rubel visus pasveikino su VVG 17 gimtadieniu ir pasidžiaugė, jog VVG beveik jau pilnametė, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamos VPS rezultatais, įgyvendintais projektais. A. Rubel kalbėjo, kad dabartinių strategijų įgyvendinimo laikotarpis yra pratęsiamas…

Į VVGT valdybą išrinkta Akmenės rajono VVG atstovė

Rugpjūčio 30 d. Raudondvaryje vyko vietos veiklos grupių tinklo visuotinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji VVGT įstatai, antrai kadencijai išrinkta VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė (Kauno r. VVG pirmininkė). Taip pat išrinkta nauja VVGT valdyba, kurios veikloje šią kadenciją bus Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė Aida Rubel. VVGT valdyba iš kairės: Algirdas Pečiulis (Plungės r. VVG pirmininkas);…

VVGT konferencija

    2021 m. rugpjūčio 30 d. Raudondvario dvare, Kauno r. įvyko VVGT organizuota konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“. Konferencijos metu pranešimus skaitė VVGT ir VVG atstovai, ŽŪM ir NMA atstovai, LKBS pirmininkė. Pranešimai buvo LEADER tematika, pristatomi gerieji projektų pavyzdžiai, apžvelgiami iššūkiai, kuriuos teko įveikti įgyvendinant vietos plėtros strategijas.  

Papilė turi naują poilsio zoną

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Papilėje“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-5-2019). Projekto tikslas –  sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) Papilės miestelyje. Prašoma paramos suma – 25 753,80 Eur, įskaitant PVM. Įgyvendinus projektą sutvarkyta viešoji infrastruktūra Papilės mstl., Kranto g. šalia Ventos upės. Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta…

Papilė turi naują poilsio zoną

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Papilėje“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-5-2019). Projekto tikslas buvo sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) Papilės miestelyje. Prašoma paramos suma – 25 753,80 Eur, įskaitant PVM. Įgyvendinus projektą sutvarkyta viešoji infrastruktūra Papilės mstl., Kranto g. šalia Ventos upės. Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta…