Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo susitikime NMA

2019 m. gruodžio 10 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais. Susitikime NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė susitikimo darbotvarkę ir dalyvius. Pagrindinį pranešimą „VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai,…

Šiaulių apskrities Vietos veiklos grupių susitikimas Šiaulių rajone

2019 m. lapkričio 27 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel, projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ suorganizuotame tradiciniame Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės…

Paskelbtas Kvietimas Nr. 16 privataus verslo plėtros projektams

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti (kodas LEADER-19.2-6.4) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir…

Savivaldybės jaunimo reikalų taryboje kalbėta apie jaunimo verslumo ugdymą

Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė, lapkričio 14 dieną, dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje, Akmenės jaunimo centre. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai, šio jaunimo centro steigėjai, jaunuolių savanorių komanda IVIDU, pedagogai, verslininkai, svečiai. Čia vyko išplėstinis išvažiuojamasis Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, mero pavaduotojas Tomas Martinaitis paminėjo, kad Savivaldybės taryba yra numačiusi…