Į VVGT valdybą išrinkta Akmenės rajono VVG atstovė

Rugpjūčio 30 d. Raudondvaryje vyko vietos veiklos grupių tinklo visuotinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji VVGT įstatai, antrai kadencijai išrinkta VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė (Kauno r. VVG pirmininkė). Taip pat išrinkta nauja VVGT valdyba, kurios veikloje šią kadenciją bus Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė Aida Rubel. VVGT valdyba iš kairės: Algirdas Pečiulis (Plungės r. VVG pirmininkas);…

VVGT konferencija

    2021 m. rugpjūčio 30 d. Raudondvario dvare, Kauno r. įvyko VVGT organizuota konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“. Konferencijos metu pranešimus skaitė VVGT ir VVG atstovai, ŽŪM ir NMA atstovai, LKBS pirmininkė. Pranešimai buvo LEADER tematika, pristatomi gerieji projektų pavyzdžiai, apžvelgiami iššūkiai, kuriuos teko įveikti įgyvendinant vietos plėtros strategijas.  

Papilė turi naują poilsio zoną

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Papilėje“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-5-2019). Projekto tikslas –  sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) Papilės miestelyje. Prašoma paramos suma – 25 753,80 Eur, įskaitant PVM. Įgyvendinus projektą sutvarkyta viešoji infrastruktūra Papilės mstl., Kranto g. šalia Ventos upės. Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta…

Papilė turi naują poilsio zoną

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Papilėje“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-5-2019). Projekto tikslas buvo sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) Papilės miestelyje. Prašoma paramos suma – 25 753,80 Eur, įskaitant PVM. Įgyvendinus projektą sutvarkyta viešoji infrastruktūra Papilės mstl., Kranto g. šalia Ventos upės. Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta…

Kvietimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia kaimo bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas į informacinį renginį. Dalyvių registracija: projekto administratorė Roberta Mikienė, tel. +370 603 16203 arba el. paštu roberta.mikiene@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Parama bendruomeniškumo skatinimui

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio /…

Kvietimas Nr. 20 priemonei “Turizmo vystymas”

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Turizmo vystymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Remiamos veiklos: Priemonė skirta turizmo vystymui, išsaugojant ir pritaikant turizmo objektus lankymui ir rekreacijai, vystant rinkodaros priemones – sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą (leidinių,…