VVG BIURO LANKYTOJŲ DĖMESIUI

Atsižvelgdami į šalyje susiklosčiusią epidemiologinę situaciją ir saugodami Jūsų bei mūsų VVG darbuotojų sveikatą, lankytojus VVG biure priimsime tik iš anksto susitarus. Jei iškilo būtinybė pristatyti dokumentus, prašome iš anksto dėl vizito susitarti telefonu. Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo. VVG biuro adresas: V. Kudirkos g. 27,85145 Naujoji Akmenė. VVG…

Bendradarbiavimas su Akmenės rajono savivaldybe įgyvendinant VPS

2020 m. spalio 2 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė Aida Rubel, projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo susitikime su Savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu, Administracijos direktore Aromeda Lauciene, mero pavaduotoju Tomu Martinaičiu ir kitais savivaldybės atstovais. Susitikime kalbėta apie 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, jos prioritetus, veiklos sritis, aptarta VPS priemonės „Turizmo vystymas“ ir…

Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.    Svarbus LEADER vaidmuo kaimo plėtros procese Nežinantiems apie LEADER, tai –…

Šeimų šventė „Mes kartu“

Gražų ir saulėtą penktadienį Kruopių miestelio skvere įvyko šeimų šventė „Mes kartu“, kurią organizavo Kruopių kultūros namai, seniūnija ir bendruomenė. Renginio metu oficialiai atidaryta mini golfo aikštelė, įrengta įgyvendinant projektą Nr. AKME-LEADER-6B-I-6-3-2018 „Mini golfo įrengimas Kruopių miestelio skvere“. Projektas įgyvendintas pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015–2023 metų strategija“. Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (17527,85 Eur), Lietuvos…

Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą

Asociacija “Raudonskardžio bendruomenė” įgyvendina projektą “Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą”. Bendra projekto vertė – 1465,17 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas 2020 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, Nr. 3D-7. Projektą numatoma įgyvendinti 3 etapais. Pirmasis renginys įvyko birželio 21 d. asociacija “Raudonskardžio bendruomenė” sutelkė bendruomenės narius švęsti Jonines.   Antrasis renginys…