Raudonskardžio bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija ,,Raudonskardžio bendruomenė“  pagal 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ įgyvendino projektą ,,Tradicijos ir geroji patirtis“. Projekto tikslas – stiprinti bendruomeniškumą, prisidedant prie savo krašto kultūros puoselėjimo, tradicijų išsaugojimo, skatinti bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą, keitimąsi gerąja patirtimi bei ateities veiklos galimybėmis. Paramos suma – 1494,35 Eur.  Projektas buvo vykdomas dviem etapais. Surengta Joninių šventė ir organizuota kelionė į…

Įvyko Visuotinis narių susirinkimas

2021 m. rugsėjo 7 d. įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame apspręsti Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos keitimo klausimai. Susirinkimas prasidėjo džiugia žinia, Akmenės rajono VVG pirmininkė Aida Rubel visus pasveikino su VVG 17 gimtadieniu ir pasidžiaugė, jog VVG beveik jau pilnametė, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamos VPS rezultatais, įgyvendintais projektais. A. Rubel kalbėjo, kad dabartinių strategijų įgyvendinimo laikotarpis yra pratęsiamas…

Į VVGT valdybą išrinkta Akmenės rajono VVG atstovė

Rugpjūčio 30 d. Raudondvaryje vyko vietos veiklos grupių tinklo visuotinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji VVGT įstatai, antrai kadencijai išrinkta VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė (Kauno r. VVG pirmininkė). Taip pat išrinkta nauja VVGT valdyba, kurios veikloje šią kadenciją bus Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė Aida Rubel. VVGT valdyba iš kairės: Algirdas Pečiulis (Plungės r. VVG pirmininkas);…

VVGT konferencija

    2021 m. rugpjūčio 30 d. Raudondvario dvare, Kauno r. įvyko VVGT organizuota konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“. Konferencijos metu pranešimus skaitė VVGT ir VVG atstovai, ŽŪM ir NMA atstovai, LKBS pirmininkė. Pranešimai buvo LEADER tematika, pristatomi gerieji projektų pavyzdžiai, apžvelgiami iššūkiai, kuriuos teko įveikti įgyvendinant vietos plėtros strategijas.  

Papilė turi naują poilsio zoną

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Papilėje“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-5-2019). Projekto tikslas –  sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) Papilės miestelyje. Prašoma paramos suma – 25 753,80 Eur, įskaitant PVM. Įgyvendinus projektą sutvarkyta viešoji infrastruktūra Papilės mstl., Kranto g. šalia Ventos upės. Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta…

Papilė turi naują poilsio zoną

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Papilėje“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-5-2019). Projekto tikslas buvo sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) Papilės miestelyje. Prašoma paramos suma – 25 753,80 Eur, įskaitant PVM. Įgyvendinus projektą sutvarkyta viešoji infrastruktūra Papilės mstl., Kranto g. šalia Ventos upės. Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta…

Kvietimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia kaimo bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas į informacinį renginį. Dalyvių registracija: projekto administratorė Roberta Mikienė, tel. +370 603 16203 arba el. paštu roberta.mikiene@gmail.com, info@akmenesvvg.lt

Parama bendruomeniškumo skatinimui

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio /…