Vietos veiklos grupių susitikimas Raseiniuose

Tradicinis Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimas 2022 m. gruodžio 15 d. surengtas Raseiniuose. Vietos veiklos grupės aptarė kaip sekasi įgyvendinti 2014-2020 m. strategijas, kokias sumanių kaimų priemones numatė jas įgyvendinančios vietos veiklos grupės, diskutavo apie veiksmus, atliekamus rengiant naujas 2023-2027 m. kaimo plėtros strategijas ir aiškinosi bei pasidalino nuomonėmis apie rengiamas naujas strategijų įgyvendinimo taisykles.

Tartasi dėl naujos VPS rengimo

2022 m. lapkričio 29 d. įvyko Akmenės rajono VVG narių susitikimas dėl naujos VPS rengimo. Kalbėjome apie 2023-2027 m. finansavimo laikotarpio VPS rengimą. Aptarėme VPS atrankos kriterijus ir galimybes juos išpildyti. Buvo nutarta kitų metų pradžioje tęsti diskusijas fokus grupėse su bendruomenėmis, vietos valdžia ir socialinių paslaugų teikėjais. Susitarta dėl bendradarbiavimo su jaunimo reikalų koordinatore, kuri pasiūlė pasidalinti rezultatais ir analize dėl jaunimo poreikių nustatymo.

Tarpteritorinio projekto įgyvendinimo pradžia

Akmenės rajono vietos veiklos grupės atstovai 2022 m. spalio 28 d. dalyvavo pirmajame koordinaciniame posėdyje įgyvendinant tarpteritorinį projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). Pavasarį Raseinių rajono vietos veiklos grupė “Raseinių krašto bendrija” Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė teritorinio bendradarbiavimo projektą  „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). Paraiška pateikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Lietuvos Respublikos žemės…

Vietos veiklos grupių susitikimas Žagarėje

2022 m. rugsėjo 21 d. Žagarės kultūros centre, Joniškio rajone, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą-konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė – projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė.  Taip pat dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Joniškio rajono partnerystės…

Akmenės rajono bendruomenių sąskrydis-2022

Asociacija „Raudonskardžio bendruomenė“ 2022 m. rugsėjo 10 d. įgyvendino projektą „Akmenės rajono bendruomenių sąskrydis – 2022“ pagal priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. Projekto tikslas – skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, telkiant rajono bendruomenes, plėtojant geros patirties pasidalijimą bei partnerystę. Prašoma paramos suma – 3715 Eur. Praėjo smagi šventė, Papilės miestelio ir Akmenės rajono bendruomenių sąskrydis. Prie Papilės miestelio šventės prisidėjome projekte numatytomis veiklomis: batutai, animatoriai: meškinai, pandos ir…

Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Akmenės rajone

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino vietos projektą “Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Akmenės rajone” Nr. AKME-LEADER-1a-I-20-1-2021. Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 15 379,10 Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 12 710,00 Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos 3075,82 Prašoma paramos suma, Eur 12 303,28 Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24 mėn. Projekto tikslas – sukurti turizmo informacinę infrastruktūrą, kuri  prisidės prie turizmo objektų bei paslaugų…

Raudonskardžio bendruomenės verslo pradžia

Asociacija „Raudonskardžio bendruomenė pagal  priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“,,  įgyvendino projektą “Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ verslo kūrimas” Nr. AKME-LEADER-6A-D-14-3-2019 / 42VS-PV-19-1-12509-PR001. Projekto tikslas – siekti Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas. Bendra projekto vertė: 105 772,12 Eur. Prašoma paramos suma – 84 033,00 Eur.  Akmenės rajono savivaldybės prisidėjimas prie projekto – 21 439,12 Eur. Pareiškėjo nuosavos…

Kvietimas elektroninių paslaugų ir IT naudojimo skatinimui

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 26 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę “Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas”. Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   Remiamos veiklos: Priemonė skirta skatinti gyventojus naudotis el. erdvėje…

Kruopių seniūnijos tradicinė vasaros šventė

Tradiciškai paskutinį liepos sekmadienį dvaro laikus menančiame Kruopių parke įvyko Kruopių seniūnijos vasaros šventė, vietos gyventojų dar vadinama Oninėmis. Ankstyvą rytmetį Kruopių parko tinklinio aikštelėje atkakliai varžėsi tinklininkų komandos. Kruopių bažnyčia sukvietė gausų būrį tikinčiųjų  į Šv. Onos titulinius atlaidus, kurių dalyviams muzikos melodijas dovanojo Akmenės rajono Meno mokyklos kanklininkų ansamblis „Arpedžio“  (vadovė Loreta Rimkuvienė) ir pakiliomis giesmėmis džiugino jungtinis Kruopių ir Naujosios Akmenės choras.…