Akmenės rajono VVG atstovai dalyvavo teritorinio projekto koordinaciniame posėdyje

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kartu su projekto partnerėmis – Kelmės, Akmenės, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupėmis įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“. Balandžio 4 d. Kaišiadorių r., Bačkonių kaime esančioje sodyboje Nonna vila vyko keturių rajonų atstovų pasitarimas. Dalyvius pasveikino Raseinių rajono VVG pirmininkė Irena Dapkuvienė, Kelmės, Akmenės, Kaišiadorių rajonų VVG pirmininkės Nelė Želvienė, Aida Rubel, Janina Augustinavičienė. Buvo aptartas antrųjų…

Aptartos savivaldybės prioritetinės sritys rengiant VPS

2023 m. vasario 21 d. Akmenės rajono VVG administracija susitiko su Akmenės rajono savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu, administracijos direktore Aromeda Lauciene, investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Daiva Tušiene, žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskiene. Susitikimo metu buvo kalbėta apie susitikimų,  su gyventojais, NVO atstovais, kaimo bendruomenių, verslo atstovais, išsakyti poreikiai, norimos spręsti problemos, projektų idėjos. Iš savivaldybės išsakytos finansinės galimybės, atsižvelgiant…

Kvietimas švietėjiškiems renginiams

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 8398,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė. Kvietimas teikti…

NVO verslas “Pramogos Jūsų vaikams”

Asociacija „Pramogos Jūsų vaikams“ įgyvendino projektą “Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ verslo kūrimas”. Projekto tikslas – siekti Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas. Bendra projekto vertė – 99 505,36 Eur. Prašoma paramos suma – 79 278,00 Eur be PVM. Savivaldybės biudžeto lėšos – 19 927,36  Eur, nuosavos pareiškėjo lėšos – 2 728,58 Eur,  iš veiklos gautinos lėšos…

VPS rengimo susitikimai

2023 m. sausio 19 d. įvyko 3 informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos atstovais, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos, Kruopių seniūnijos gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikta ir su Akmenės rajono verslo atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS. Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir poreikiai, konsultuojamasi ir…