Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   Remiamos veiklos: Priemonė skirta skatinti gyventojus naudotis el. erdvėje teikiamomis paslaugomis, o tuo pačiu didinti jų naudojimąsi informacinėmis technologijomis. Parama skiriama kaimo gyventojų,…

Parama verslo pradžiai

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti (kodas LEADER-19.2-6.2) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų teikimas…

Skirta parama Akmenės rajono 2023–2029 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“ informavo, kad Akmenės rajono vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 1 421 169,00 Eur paramos suma. Paramos…

Vyko praktinės dirbtuvės „Tvarus vartojimas. Atliekų mažinimas“

  Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kartu su projekto partnerėmis – Kelmės, Akmenės, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupėmis įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). Lapkričio 8 d. Kelmės rajono Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro patalpose vyko dirbtuvės „Tvarus vartojimas. Atliekų mažinimas“, kuriose dalyvavo 30 visų rajonų atstovų. Dirbtuvių darbą organizuoti padėjo Pašešuvio bendruomenės pirmininkė Lina Andrulienė, dalyvius pasveikino Raseinių,…

Šiaulių apskrities VVG susitikimas Kužiuose

2023 m. rugsėjo 27 d. asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Kužiuose, Šiaulių rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir naujų 2023–2027 metų vietos plėtros strategijų vertinimu. Kiekvienos VVG atstovai pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtimi, supažindino su vykdomais kvietimais, dalinosi vietos projektų vertinimo problemomis ir daug diskutavo apie vertinimui pateiktas naujas 2023–2027…

Įgyvendintas privataus verslo projektas

Vytautas Petkevičius įgyvendino vietos projektą “Vytauto Petkevičiaus verslo plėtra”. Projekto tikslas –  plėsti individualios veiklos darbų sritį teikiant paslaugas rajono įmonėms, gyventojams bei sukurti naujas darbo vietas. Bendra projekto vertė – 67 450,73 Eur. Prašoma paramos suma – 39 540,40 Eur. Pareiškėjas Vytautas Petkevičius sukaupęs didelę patirtį statybų sektoriuje nusprendė pradėti teikti inžinerinių statinių statybos darbus, EVRK kodas 420000, prie šalia vykdomų pastatų statybos, remonto,…

Koordinavimo posėdis įgyvendinat tarpteritorinį projektą

Rugsėjo 20 d. kaimo turizmo sodyboje „Gaja“, Pabariukų k. 10, Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav. vyko projekto „Tobulėjanti bendruomenė“ Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001 koordinavimo posėdis, kurį organizavo Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kartu su partneriais iš Kelmės, Kaišiadorių ir Akmenės rajonų VVG. Posėdžio dalyviai aptarė pažintinių edukacijų/vizitų į Levandų ūkį rezultatus ir trečiųjų praktinių dirbtuvių organizavimo klausimus. Po posėdžio kaimo turizmo sodybos „Gaja“…

Vizitas Biržuose įgyvendinat teritorinį projektą

Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ Akmenės rajono VVG atstovai liepos 21 d. dalyvavo sveikatingumo ir kūrybiškumo skatinimo pažintinėje edukacijoje Levandų ūkyje, Biržų rajone, Mockūnų kaime. Vizito metu vyko edukacinis užsiėmimas „Levanda. Nuo sėklos iki produkto“, susitikimas su Biržų rajono VVG pirmininku, rajono vicemeru Steponu…

Automobilių sporto klubas “Extempas” įgyvendino projektą “Laiko ratu”

Automobilių sporto klubas “Extempas” , prieš 20 metų birželio mėnesį, vietos bendruomenės entuziasto Vytauto Skabeikio pastangomis, Akmenėje atidarė lenktynių trasą. Tokiai idėjai tada pritarė ir padėjo buvęs Akmenės seniūnijos seniūnas Jonas Katauskis. Noras turėti trasą, ir kur leisti laisvalaikį sukonstruotais bagiais nulėmė trasos atsiradimą Dabikinėlės rekultivuojamame smėlio karjere. Taip 20 metų ši smėlio dėžė  traukia sportininkus, pažaisti rimtais sportiniais automobiliais iš visos Lietuvos ir Latvijos.…