2022 m. lapkričio 29 d. įvyko Akmenės rajono VVG narių susitikimas dėl naujos VPS rengimo. Kalbėjome apie 2023-2027 m. finansavimo laikotarpio VPS rengimą. Aptarėme VPS atrankos kriterijus ir galimybes juos išpildyti. Buvo nutarta kitų metų pradžioje tęsti diskusijas fokus grupėse su bendruomenėmis, vietos valdžia ir socialinių paslaugų teikėjais. Susitarta dėl bendradarbiavimo su jaunimo reikalų koordinatore, kuri pasiūlė pasidalinti rezultatais ir analize dėl jaunimo poreikių nustatymo.