Akmenės rajono vietos veiklos grupės atstovai 2022 m. spalio 28 d. dalyvavo pirmajame koordinaciniame posėdyje įgyvendinant tarpteritorinį projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001).

Pavasarį Raseinių rajono vietos veiklos grupė “Raseinių krašto bendrija” Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė teritorinio bendradarbiavimo projektą  „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). Paraiška pateikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris 2022 m. liepos 4 d. pasirašė potvarkį, kuriuo projektui skyrė 46 068,00 Eur finansavimą, rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta finansavimo sutartis. Akmenės rajono VVG viena iš projekto partnerių, kartu su Kelmės ir Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupėmis. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti 606,16 Eur, partneriai – 1818,48 Eur, bendra projekto vertė – 48 492,82 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas: mokyti kaimo gyventojus bendradarbiauti, siekti tvarios savo kaimo ateities, panaudojant savo vietovės išteklius kurti edukacijas, kokybiškai organizuoti renginius, skatinti gyventojų sveiką gyvenseną, kurti pozityvų poveikį kaimo vystymuisi, mažinti vartojimą, įgytas žinias pritaikyti bendruomenės veiklos plėtimui. Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuoti 4 koordinaciniai posėdžiai, 4 praktinės dirbtuvės: „Kokybiškas renginių organizavimas“, „Idėjos bendruomenių edukacijoms“, „Tvarus vartojimas. Atliekų mažinimas“, „Sveika gyvensena“, konferencija „Tobula bendruomenė žaismingai“. Bus suorganizuotos 4 sveikatingumo ir kūrybiškumo skatinimo pažintinės edukacijos/vizitai į Levandų ūkį Biržų rajone ir 4 vizitai į Japonišką sodą Kretingos rajone.