2022 m. rugsėjo 21 d. Žagarės kultūros centre, Joniškio rajone, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą-konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu.

Susitikime dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė – projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė.  Taip pat dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

Susitikimo-konferencijos dalyvius pasveikino Joniškio rajono partnerystės VVG asociacijos pirmininkė Nijolė Valuckienė ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Armonavičius. Įdomų sutikimą dalyviams surengė Žagarės kultūros centro darbuotojai.

Tradiciškai kiekvienos susitikime dalyvaujančios VVG atstovai kalbėjo apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtį, apie strategijų vertinimo rezultatus, planuojamus skelbti kvietimus, dalinosi vietos projektų įgyvendinimo ir administravimo patirtimi, kalbėjo apie VVG patirtį ir problemas susidūrus su nesąžiningais pareiškėjais. Susitikime dalyvaujančios Pakruojo, Šiaulių ir Joniškio VVG, kurių įgyvendinamų strategijų pažangą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įvertino kaip pakankamą sumanių kaimų bandomajam vietos projektui inicijuoti, pasidalino patirtimi, kaip sekėsi rengti į vietos plėtros strategijas integruojamos priemonės aprašymus.

Joniškio rajono partnerystės VVG viešųjų ryšių specialistė Dalia Motik susitikimo dalyvius supažindino su Žagarėje įgyvendintais projektais, pristatė įdomias lankytinas Žagarės vietas. Maloniai visus nustebino žagariečio Edmundo Vaičiulio nuo apačios iki stogo viršaus puodais ir kitais rakandais apkaltas namas ir įdomus vidinis kiemas, kuriame idėjų nestokojantis keistuolis iš įvairių, pačių netikėčiausių daiktų, sukūrė nepaprastą muziejų.

Susitikime-konferencijoje dalyvaujančios VVG susitarė kreiptis raštu į VVG tinklą, kad būtų sprendžiama, ką daryti verslus ir darbo vietas įkūrusioms bendruomenėms, NVO ir pačioms VVG, dėl kelis kartus išaugusių elektros, dujų, šildymo kainų.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijoje.