2023 m. sausio 10 d. įvyko pirmieji informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos vadovais ir atstovais, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų atstovais. Buvo susitikta su 3 seniūnijų, Akmenės, Papilės, Ventos, gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS.

Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir poreikiai, konsultuojamasi ir tariamasi į kokias veiklos sritis nukreipti naujos VPS lėšas.

Susitikimų metu aptartos socialinių paslaugų kryptys ir problemos, darbo su jaunimu perspektyvos ir paslaugos, turizmo plėtros perspektyvos.