Susitikimai su vietos valdžia ir aktyviais rajono gyventojais rengiant VPS

2023 m. sausio 10 d. įvyko pirmieji informaciniai darbinio pobūdžio susitikimai su Akmenės rajono savivaldos vadovais ir atstovais, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų atstovais. Buvo susitikta su 3 seniūnijų, Akmenės, Papilės, Ventos, gyventojais, seniūnijos (kultūros, socialiniais) darbuotojais, biudžetinių įstaigų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais. Susitikimuose dalyvavo konsultantai iš UAB “Konsultus”, padedantys rengti VPS. Susitikimų metu  pristatytos kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, identifikuojamos problemos ir…

Vietos veiklos grupių susitikimas Raseiniuose

Tradicinis Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimas 2022 m. gruodžio 15 d. surengtas Raseiniuose. Vietos veiklos grupės aptarė kaip sekasi įgyvendinti 2014-2020 m. strategijas, kokias sumanių kaimų priemones numatė jas įgyvendinančios vietos veiklos grupės, diskutavo apie veiksmus, atliekamus rengiant naujas 2023-2027 m. kaimo plėtros strategijas ir aiškinosi bei pasidalino nuomonėmis apie rengiamas naujas strategijų įgyvendinimo taisykles.

Pirmosios praktinės dirbtuvės įgyvendinant tarpteritorinį projektą

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kartu su projekto partnerėmis – Kelmės, Akmenės, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupėmis įgyvendina tarpteritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). Gruodžio 1 d. Šiluvoje, kavinės „Šiluvos karūna“ patalpose vyko pirmosios dirbtuvės „Kokybiškas renginių organizavimas“, kuriose dalyvavo 30 visų rajonų atstovų. Dalyvius pasveikino Raseinių rajono VVG valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė, Kelmės, Akmenės, Kaišiadorių rajono VVG pirmininkės Nelė Želvienė,…

Tartasi dėl naujos VPS rengimo

2022 m. lapkričio 29 d. įvyko Akmenės rajono VVG narių susitikimas dėl naujos VPS rengimo. Kalbėjome apie 2023-2027 m. finansavimo laikotarpio VPS rengimą. Aptarėme VPS atrankos kriterijus ir galimybes juos išpildyti. Buvo nutarta kitų metų pradžioje tęsti diskusijas fokus grupėse su bendruomenėmis, vietos valdžia ir socialinių paslaugų teikėjais. Susitarta dėl bendradarbiavimo su jaunimo reikalų koordinatore, kuri pasiūlė pasidalinti rezultatais ir analize dėl jaunimo poreikių nustatymo.

Tarpteritorinio projekto įgyvendinimo pradžia

Akmenės rajono vietos veiklos grupės atstovai 2022 m. spalio 28 d. dalyvavo pirmajame koordinaciniame posėdyje įgyvendinant tarpteritorinį projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). Pavasarį Raseinių rajono vietos veiklos grupė “Raseinių krašto bendrija” Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė teritorinio bendradarbiavimo projektą  „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). Paraiška pateikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Lietuvos Respublikos žemės…

Vietos veiklos grupių susitikimas Žagarėje

2022 m. rugsėjo 21 d. Žagarės kultūros centre, Joniškio rajone, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą-konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė – projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė.  Taip pat dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Joniškio rajono partnerystės…