Kvietimas Nr. 20 priemonei “Turizmo vystymas”

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę: Turizmo vystymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Remiamos veiklos: Priemonė skirta turizmo vystymui, išsaugojant ir pritaikant turizmo objektus lankymui ir rekreacijai, vystant rinkodaros priemones – sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą (leidinių,…

VŠĮ “Akmenės jaunimo centras” įgyvendino projektą “Verslumo inspiracinių renginių ciklas jaunimui”

VŠĮ “Akmenės jaunimo centras” įgyvendino projektą “Verslumo inspiracinių renginių ciklas jaunimui”. Projekto tikslas buvo skatinti Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius imtis verslo iniciatyvų, supažindinant su inovatyviomis, švietėjiškomis ir laisvalaikio praleidimo veiklomis.  Siekiant, kad kaimiškų vietovių jaunimas imtųsi verslo iniciatyvų svarbu jiems suteikti motyvacijos veikti, informacijos apie egzistuojančias inovatyvias galimybes, įkvėpti jaunuolius verslininkų patirčių pavyzdžiais. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir VPS priemonės tikslą, buvo organizuojami renginiai:…

Parama viešojo sektoriaus verslo kūrimui ir plėtrai

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5): Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) Remiamos veiklos: Priemonė skirta viešojo sektoriaus verslo aplinkos kūrimui, skatinant kaimo gyventojų verslumą,…

UAB “Garso projektai” įgyvendintas verslo plėtros projektas

UAB “Garso projektai” įgyvendino antrą verslo plėtros projektą “UAB “Garso projektai” veiklos plėtra kaime”. Prašoma paramos suma – 14 700, Eur, bendra projekto vertė – 21 000,00 Eur. Projekto tikslas – vykdyti smulkiojo verslo plėtrą kaime, sukuriant naujas darbo vietas bei papildomų pajamų šaltinius.  Įmonė vykdo pramogų ir poilsio organizavimo veiklą. Veiklos vykdymui įsigijo papildomą garso įrangą – vidutinio ir aukšto dažnio garso kolonėles (2…

VVG BIURO LANKYTOJŲ DĖMESIUI

Atsižvelgdami į šalyje susiklosčiusią epidemiologinę situaciją ir saugodami Jūsų bei mūsų VVG darbuotojų sveikatą, lankytojus VVG biure priimsime tik iš anksto susitarus. Jei iškilo būtinybė pristatyti dokumentus, prašome iš anksto dėl vizito susitarti telefonu. Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo. VVG biuro adresas: V. Kudirkos g. 27,85145 Naujoji Akmenė. VVG…