Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ Akmenės rajono VVG atstovai liepos 21 d. dalyvavo sveikatingumo ir kūrybiškumo skatinimo pažintinėje edukacijoje Levandų ūkyje, Biržų rajone, Mockūnų kaime. Vizito metu vyko edukacinis užsiėmimas „Levanda. Nuo sėklos iki produkto“, susitikimas su Biržų rajono VVG pirmininku, rajono vicemeru Steponu Staškevičiumi ir VVG darbuotojomis. Dalyviai susipažino ir su Biržų krašto svarbiausiomis lankytinomis vietomis.
💵 Prie projekto įgyvendinimo ir kelionės finansavimo piniginėmis lėšomis – 594,00 Eur, prisidėjo Akmenės rajono savivaldybė.