2024 m. balandžio 18 d. Daubiškių gyvenvietės bendruomenės namuose įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis – ataskaitinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Akmenės rajono VVG pirmininkė Aida Rubel pasveikino susirinkusiuosius, pasidžiaugė įgyvendinamos VPS rezultatais, įgyvendintais projektais ir pristatė 2023 metų veiklos ir finansines ataskaitas.

Nariai vienbalsiai patvirtino veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2023 m.

VPS vietos projektams skirta suma – 1 577 050,20 Eur. Virškontraktavimas: 78 852,51 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, 80 000 Eur EURI lėšų.

VPS planuoti 42 vietos projektai, kuriuose planuota sukurti 27 darbo vietas.

2023 metų gruodžio 31 d. patvirtinti 44 vietos projektai. Nuo planuoto VPS vietos projektų skaičiaus rodiklio pasiekta 104,76 proc. Nuo VPS vietos projektams įgyvendinti skirtos sumos užkontraktuota 85 proc. – 1 335 653,53 Eur. Pagal gautas ir vertinamas vietos paraiškas vietos projektų suma sudaro 94,62 proc. Pagal įgyvendintus projektus sukurta 101,71 proc. – 27,4625 darbo vietų.

A. Rubel kalbėjo, kad pagrindiniai 2024 m. veiklos tikslai: 2015 – 2023 m. VPS likusių lėšų įsisavinimas; 2023–2029 m. Akmenės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžia, pirmieji kvietimai numatyti IV metų ketvrityje.

Visuotinio susirinkimo metu buvo aptarti kiti aktualūs klausimai susiję su VPS įgyvendinimu.