Shocking Meeting Statistics In 2021 That Will Take You By Surprise |  Otter.ai

 

2023 m. gegužės 30 d. 16.30 val., vyks nuotolinis Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas per MS Teams programą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Akmenės r. VVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos patvirtinimo.