2023 m. rugsėjo 27 d. asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Kužiuose, Šiaulių rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir naujų 2023–2027 metų vietos plėtros strategijų vertinimu.
Kiekvienos VVG atstovai pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtimi, supažindino su vykdomais kvietimais, dalinosi vietos projektų vertinimo problemomis ir daug diskutavo apie vertinimui pateiktas naujas 2023–2027 m. vietos plėtros strategijas ir apie joms keliamus taisyklių reikalavimus. Daugiausiai dėmesio susitikimo dalyviai skyrė naujų strategijų atrankos kriterijams aptarti. Kiekviena VVG pasidalino patirtimi apie suplanuotas priemones, apie kuriamų darbo vietų skaičių, surinktus balus, aiškinosi apie naujų strategijų įgyvendinimo terminus, administravimo išlaidas ir kitus naujoms vietos plėtros strategijoms keliamus reikalavimus.
Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ teritorijoje.