Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 10

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. SPALIO 31 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ SKIRTI PARAMĄ