Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11

VIETOS PROJEKTŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. KOVO 14 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS SKIRTI PARAMĄ