Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 14

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 14

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIS  SĄRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. GRUODŽIO 20 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. SAUSIO 24 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ SKIRTI PARAMĄ