Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 15

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 15

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. GRUODŽIO 20 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS SKIRTI PARAMĄ