Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 17

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 17

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. SAUSIO 29 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS