Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 19

Vietos projektų atrankos komiteto 2021 m. kovo 17 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

Asociacija “Ventukų bendruomenė” atsiėmė paraišką.

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ SKIRTI PARAMĄ