Informacija apie 2015-2023 metų Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją.

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2024-05-17

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2024-01-17

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2023-11-28

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2023-02-28

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2022-02-25

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2021-10-14

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2020-10-19

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2019-12-27

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2019-01-21

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2018-02-06

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2016-12-22

Akmenes-VVG-VPS-2015-2023-aktuali-nuo-2016-09-14

Teisės aktai

Akmenės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys teisės aktai:

1. LR Žemės ūkio ministro 2014-08-26 įsakymas Nr. 3D-343 DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2.  LR Žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymas Nr. 3D-343 DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

3.  LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

4.  LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

5. LR žemės ūkio ministro 2016-09-21 įsakymas Nr. 3D-544 “DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO”