AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Informacija apie vykdomus Mažos vertės pirkimus 2017 metais

Eil. Nr. Informacija apie pradedamus pirkimus Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti pirkimo sutartį Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo
būdo
pasirinkimo
priežastys
-Akmenės
rajono
VVG
supaprastintų
viešųjų
pirkimų
taisyklių,
patvirtintų
2015-01-08
pirmininko
įsakymų
Nr.
15-1:
Numatoma pirkimo sutarties kaina, Eur Nustatytas laimėtojas Pasirinkimo priežastis Įsipareigojimų
dalis,
kuriai
ketinama
pasitelkti
subteikėjus/
subrangovus/
subtiekėjus
Sutarties kaina, Eur Laimėjusio dalyvio pavadinimas Sutarties/ sąskaitos data Įsipareigojimų
dalis,
kuriai
ketinama
pasitelkti
subteikėjus/
subrangovus/
subtiekėjus
1. Ilgailaikio turto draudimo paslaugos pirkimas Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. punktais 25,00 ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje Mažiausia kaina 25,00 ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje 2017-01-31
2. Akmenės VVG visuotinio susirinkimo dalyvių maitinimo paslaugos pirkimas Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. punktais 58,08 IĮ „MVK3“ Mažiausia kaina 58,80 IĮ „MVK3“ 2017-04-25
3. Informacinio renginio dalyvių maitinimo paslaugos pirkimas Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. Punktais 38,72 IĮ „MVK3“ Mažiausia kaina 38,72 IĮ „MVK3“ 2017-05-25
4. Biuro popieriaus pirkimas Pirkimas per CPO 17 punktu 138,00 UAB „Officeday“ Mažiausia kaina 137,94 UAB „Officeday“ 2017-06-23
5. Kanceliarinių prekių pirkimas Pirkimas per CPO 17 punktu 172,00 UAB CHARLOT Mažiausia kaina 171,23 UAB CHARLOT 2017-06-28
6. Kanceliarinių prekių pirkimas/ Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. punktais 36,00 UAB „Utenos Indra“ Mažiausia kaina 35,74 UAB „Utenos Indra“ 2017-06-23
7.  Biuro baldai Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. punktais 400,00 UAB „Avastata“ Mažiausia kaina 400,00 UAB „Avastata“ 2017-06-29
8. Nepertraukiamo maitinimo šaltinių pirkimas Pirkimas per CPO 17 punktu 125,00 UAB Inida Mažiausia kaina 123,00 UAB Inida 2017-06-28
9. Oro kondicionieriaus pirkimas Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. punktais 760,00 UAB „Vilpra“ Mažiausia kaina 756,92 UAB „Vilpra“ 2017-07-05
10. Lauko iškaba Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. punktais 27,00 MB „Rekmanta“ Mažiausia kaina 27,00 MB „Rekmanta“ 2017-08-03
11. Ilgailaikio turto draudimo paslaugos pirkimas Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu 11., 12., 109., 110., 111. punktais 25,00 ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje Mažiausia kaina 25,00 ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje 2017-08-02
12.
13

<< Atgal