Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 21

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus Nr. 21

Vietos projektų atrankos komiteto 2021 m. gegužės 19 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis