Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 26

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus Kvietimo Nr. 26

Vietos projektų atrankos komiteto 2022 m. lapkričio 25  d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis