Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas 

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 5

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio (rašytiniu būdu) įsakymas ir protokolas 

Informacija apie pasirašytas vietos projekto vykdymo sutartis