Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU 60 BALŲ SĄRAŠAS

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 6

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. SPALIO 31 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS SKIRTI PARAMĄ