Akmenės II kaimo vietos projektas „Gatvių apšvietimas – antras žingsnis į Akmenės II kaimo infrastruktūros gerinimą“ (Nr. LEADER-10-AKMENĖ-01-001) pradėtas 2011 m. rugsėjo 30 d., planuojama pabaiga 2013 m. vasario 28 d.

Vietos projekto tikslas – gatvių apšvietimo Akmenės II kaime įrengimas. Projekto tikslui pasiekti numatomi tokie uždaviniai:

  • Techninio projekto parengimas;
  • 6 kW galios elektros tinklų įrengimas Akmenupio, Ąžuolų, Liepų, Tujų ir Vyšnių gatvėse;
  • 5 kW galios elektros tinklų įrengimas Alyvų, Akacijų, Kriaušių, Lazdynų ir Slyvų gatvėse;
  • 3kW galios elektros tinklų įrengimo Akmeupio ir Pušų gatvėse.

[SLGF id=1450]