Projekto tikslas – stiprinti Akmenės rajono kaimo bendruomenių bendruomeniškumą, sutelktumą, populiarinti bendruomenėje savanorišką veiklą, mažinant socialinę atskirtį.

Projekto uždaviniai:

1) Suorganizuoti  rajono kaimo bendruomenių padėkos vakarą ,,Saulės grąža Jums“.

2) Į renginio organizavimo darbus įtraukti neįgalius bendruomenės narius, jaunimą.

3) Suartinti vietos bendruomenes,  skatinti socialinių ryšių partnerystę ir bendradarbiavimą.

4) Atskleisti ir įprasminti rajono kaimo bendruomenių įgyvendintus tikslus bei siekius, išryškinti aktyviausius jų narius.

Projekto santrauka. Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjunga baigiantis metams sukvies  rajono kaimo bendruomenes ir kitas vienijančias organizacijas, svečius į padėkos vakarą ,,Saulės grąža Jums“, pagerbti bendruomenių narius, aktyviai dalyvaujančius bendruomeninėje veikloje, pasidžiaugti nuveiktais darbais. Padėkos vakaro metu bus pristatyti geriausi rajono bendruomenių įgyvendinti projektai, pasiekimai bei laimėjimai. Renginys vyks aštuonias valandas. Į renginio veiklas bus įtrauktas jaunimas, senjorai, neįgalieji  ir kitos socialinę atskirtį patiriančios grupės. Taip bus skatinamas savanorystės, pilietiškumo, solidarumo jausmas, stiprinamas kartu tarpusavio supratimas ir tolerancija. Projekto įgyvendinimo metu bus bendradarbiaujama su vietos verslininkais, ūkininkais bei amatininkais.

Laukiamas rezultatas:

Kokybiniai rezultatai:

1) Bendruomeniškumo skatinimas, kaimo rajono bendruomenių sutelktumas bendrai veiklai;

2) Draugiškų santykių plėtojimas, informacijos sklaida, naujų ryšių užmezgimas;

3) Bendradarbiavimas tarp vietos amatininkų, ūkininkų bei verslininkų;

4) Socialinės atskirties mažinimas;

5) Savanoriškos veiklos populiarinimas bendruomenėje.

Kiekybiniai rezultatai:

1) Bus suorganizuotas vienas renginys, kuriame dalyvaus ne mažiau kaip 130 dalyvių.

Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungos renginiui (8 val.) – padėkos vakarui bus įsigyta renginio organizavimo paslauga (edukacija (40 dalyvių/1 val.), foto sienelės nuoma su reklaminiu tentu (2,2 m X 2,5 m), maitinimas (130 dalyvių, pietūs), įgarsinimas (7 val.), koncertinė atlikėjų programa (1 val.), vakaro diskoteka (4 val.)).

Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 4315,00
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 4315,00
Prašoma paramos suma, Eur 4099,00
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24 mėn.