Vietos projekto pareiškėjas Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Vietos projekto partneris (-iai): Partnerių nėra
Vietos projekto pavadinimas Vasara 2024
Vietos plėtros strategijos priemonė / veiklos sritis VPS prioritetas Nr. III „Kaimo gyventojų aktyvinimas“ VPS priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7
Vietos projekte numatyta veikla Ne pelno projektas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta (Informacija iš paraiškos 2.8 dalies) Kruopių miestelio parkas (Dvaro g. ir Papilės g. sankirtoje), Kruopių mstl., Kruopių seniūnija, Akmenės r. sav.
Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 4736,85
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 4736,85
Prašoma paramos suma, Eur 4500,00
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24 mėn.

Projekto tikslas – suorganizuoti Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąskrydį, siekiant stiprinti kaimo bendruomenių  bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, populiarinant bendruomenėje savanorišką veiklą, bei skatinant vaikų, jaunimo ir neįgaliųjų įsitraukimą, į projekto veiklas.

Projekto uždaviniai:

1) Suorganizuoti Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąskrydį, pasirenkant renginio tematiką;

2) Stiprinti rajono kaimo bendruomenių bendradarbiavimą ir savanoriškos veiklos populiarinimą;

3) Skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi kaimo bendruomeninių renginių tradicijomis, ugdyti jų kūrybiškumą ir bendruomeniškumą per įtraukimą į sąskrydyje dalyvavimą;

4) Skatinti neįgaliųjų įsitraukimą į projekto veiklų organizavimą ir dalyvavimą.

Projektas bus įgyvendinamas Kruopių miestelio parke, organizuojant tradicinį Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąskrydį, kuris skatins kaimo bendruomenių bendradarbiavimą, savanoriškos veiklos populiarinimą, vaikų, jaunimo, neįgaliųjų įtraukimą į projekto veiklas.

Akmenės rajone kaimo bendruomenių sąskrydžiai jau vyksta nuo 2018 m. Pradžioje juose dalyvavo 4 rajono bendruomenės, vėliau susikūrus Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungai, būrys išaugo, tad sąskrydžiuose bendruomenės apsijungė į grupes pagal seniūnijas: Naujosios Akmenės kaimiškosios, Kruopių, Papilės ir Akmenės. Sąskrydžiuose bendruomenės žingsniuoja parade, varžosi sporto varžybose, dalyvauja edukacinėse veiklose, demonstruoja savo išmonę gamindami atributus eisenai: pvz. puošdami batus, darydami laivus iš antrinių atliekų paradui. Sąskrydyje sutelkiami įvairūs bendraminčiai, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar socialinio sluoksnio. Į veiklas įsitraukiami neįgalieji bendruomenių nariai, jaunimas. Sąskrydis, proga pabendrauti, susipažinti, pasidalinti patirtimi, naujomis idėjomis ir aktyviai praleisti laiką.

Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungos renginiui (8 val.) – sąskrydžiui bus įsigyta renginio organizavimo paslauga (įgarsinimo, apšvietimo, aparatūros nuoma (8 val.), koncertinė programa (5 val.), pramogos vaikams (2 val.), moderatoriaus paslauga (8 val.), palapinės nuoma (1 vnt., 8 val.), edukacija „Muilo gamyba“ (1 val./30 dalyvių); edukacija „Tapyba ant skėčių“ (1 val./20 dalyvių), maitinimas (100 dalyvių, pietūs)).