Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos vietos projektas “Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje” (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-008). Partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija. Planuojama pradžia iki 2013 m. liepos 3 d. Pabaiga iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Prašoma paramos suma 62 410,00 Lt ir 13 106,10 Lt PVM mokesčiui kompensuoti iš šiam tikslui skirtų Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama: pastate ir žemės sklype esančiame prie pastato įrengti amatų kiemelį ir vystyti odininkystės ir kepimo amatus. Vietos projekto įgyvendinimo metu planuojamų atlikti darbų pobūdis  – stoginės skirtos amatų kiemelio veikloms pastatymas, takelių grindimas bei materialinės bazės amatų vystymui sukūrimas.

[SLGF id=1555]