Projekto tikslas – sukurti turizmo informacinę infrastruktūrą, kuri  prisidės prie turizmo objektų bei paslaugų Akmenės rajone informacijos sklaidos, užtikrins turistų bei lankytojų informuotumą apie lankytinas vietas ir objektus, turizmo maršrutus ir trasas, prisidės prie žinomumo ir įvaizdžio gerinimo.

Projekto uždaviniai:

1) Įrengti 3 gatvių kryptines rodykles (kryprodes) su 6 kryptimis į lankytinus Akmenės rajono objektus Akmenės, Ventos ir Papilės miestų centruose.;

2) Įrengti 12 informacinių stendų su Akmenės rajono turizmo žemėlapiu Akmenėje, Ventoje, Papilėje, Alkiškių k., Kairiškių k., Paragių k., Kivylių k., Klykolių k.

3) Sukurti išmaniesiems mobiliesiems įrenginiams skirtą programėlę – mobilų turizmo gidą;

4) Didinti Akmenės rajono turizmo objektų ir paslaugų informacijos sklaidą, žinomumą ir įvaizdžio gerinimą.

Projekto santrauka. Akmenės rajono turizmo informacinė infrastruktūra yra netolygi ir nepakankamai išvystyta bei neužtikrina čia besilankančių turistų ir lankytojų kompleksinio informavimo apie rajone teikiamas turizmo paslaugas poreikio. Trūksta prieinamos informacijos apie lankytinus gamtos bei kultūros objektus, neužtikrinamas patogus nuorodų į lankytinus objektus krypties ar vietos žymėjimas. Įgyvendinant vietos projektą, numatoma įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą apie rajono lankytinas vietas.

Laukiamas rezultatas:

Kokybiniai rezultatai:

1) Sukurta turizmo informacinė infrastruktūra, turistų bei miesto svečių patogumui.

2) Informacijos sklaida apie lankytinas vietas ir objektus, turizmo maršrutus ir trasas.

3) Akmenės rajono turizmo populiarinimas, viešinimas ir įvaizdžio gerinimas.

Kiekybiniai rezultatai:

1) Įrengtos 3 gatvių kryptines rodykles (kryprodes) su 6 kryptimis į lankytinus Akmenės rajono objektus.

2) Įrengtų 12 informacinių stendų su Akmenės rajono turizmo žemėlapiu.

3) Sukurta 1 išmaniesiems mobiliesiems įrenginiams skirta programėlė – mobilus turizmo gidas.

Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 15 379,10
Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur 12 710,00
Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos 3075,82
Prašoma paramos suma, Eur 12 303,28
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24 mėn.