Akmenės rajono savivaldybės administracijos vietos projektas “Aktyvaus poilsio parkų įrengimas Akmenės ir Ventos miestuose” (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-011). Planuojama pradžia iki 2013 m. birželio 28 d. Pabaiga iki 2014 m. vasario 28 d. Prašoma paramos suma 430 722, 00 Lt ir 90 451,62 Lt PVM mokesčiui kompensuoti iš šiam tikslui skirtų Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama: Akmenės mieste įrengti šešias riedučių aikštelės įvairios paskirties rampas.Ventos mieste įrengti tris riedučių aikštelės įvairios paskirties rampas.

[SLGF id=1577]