Akmenės rajono savivaldybės administracijos projekto „Poilsio zonos įrengimas Papilėje“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-11-5-2019) tikslas – sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų rekreaciniams, poilsio, saugumo poreikiams tenkinti, įrengiant viešąją infrastruktūrą (poilsio zoną ir gatvių apšvietimą jos prieigose) Papilės miestelyje. Prašoma paramos suma – 25 753,80 Eur, įskaitant PVM. Bendra projekto vertė – 32 192,26 Eur. Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 6438,45 Eur.

Projekto uždaviniai:

1) Sutvarkyti Papilės miestelio poilsio zonos infrastruktūrą šalia Ventos upės;

2) Įrengti gatvių apšvietimą, sujungiant du strategiškai svarbius taškus – poilsio zoną bei miestelio centrą;

3) Didinti gyventojų užimtumą, patenkinant įvairių amžiaus grupių asmenų reakreacinius, poilsio bei saugumo poreikius;

4) Prisidėti prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio bei sporto veiklų skatinimo Papilės miestelyje;

5) Didinti Papilės miestelio kaip kultūrinio turizmo objekto patrauklumą.